Gratanglaks AS

Eierskap og struktur

Gratanglaks AS eies og drives av Tore og Geir Lundberg med familie. 

Tore er administrerende direktør, og driver et moderne selskap med en enkel  organisering som gir en effektiv drift. Selskapet har eierskap i flere ulike virksomheter lokalt.